Design

Jako rzeczownik nieformalnie odnosi się do planu lub konwencji wykonania przedmiotu lub systemu (jak w projektach architektonicznych, rysunkach inżynieryjnych, opracowaniach biznesowych). Jednakże można rozumieć design także, jako bezpośrednie konstruowanie przedmiotu (np. w procesie projektowania graficznego detalu ciętego plazmą, czy też bezpośrednio w inżynierii).

Związek pomiędzy designem a produkcją odzwierciedla związek pomiędzy planowaniem a wykonaniem. W teorii plan powinien przewidywać i kompensować potencjalne problemy w procesie wykonania. Design zawiera w sobie rozwiązywanie problemów i kreatywność. Dla porównania, produkcja zawiera w sobie procedurę lub wstępnie zaplanowany proces. W tym wypadku design może być jedynie planem, który nie zawiera procesu produkcji czy inżynieryjnego. Wiedza nabyta podczas realnej pracy przy powyższych procesach jest zazwyczaj pożądana u designerów.

Nie znaczy to, że w skład procesu produkcji nigdy nie wchodzi rozwiązywanie problemów czy kreatywność, jak również, że design zawsze opiera się na kreatywności. Projekty rzadko są perfekcyjne i czasami wtórne. Niedoskonałość designu może narzucić pracownikowi produkcji (pracownikowi konstrukcyjnemu) wykorzystanie jego umiejetności rozwiązywania problemów i kreatywności, by zrekompensować to, co zostało przeoczone w procesie projektowania.Nasze doświadczenie czyni nas lepszymi projektantami i wykonawcami.