Idea (gr. ιδέα)

Idea jest tym, co pojawia sie w umyśle, tuż przed skonstruowaniem samej myśli. Bardzo często idee przedstawiamy w formie obrazu, np. jakiegoś przedmiotu. W innym kontekście, idea rozumiana jest jako koncepcja, także abstrakcyjna niekoniecznie mogąca przejawić się w formie postrzeganej wzrokowo.Naszą ideą jest pracować z metalem i być jak metal - silny, niezawodny, trwały, mocny, ale podatny na kształtowanie.